Els departaments de la Presidència i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, en el marc de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i de l’estratègia SmartCAT, han obert les portes a la col·laboració publicoprivada a través de diverses iniciatives.

Una d’aquestes iniciatives és el programa CatLabs, el qual té com a objectiu promoure noves fórmules d’innovació digital, social i col·laborativa per donar resposta als reptes de la societat catalana. A través del model de la quàdruple hèlix (sistema d’R+D+I, empreses, administracions públiques i usuaris de la innovació), s’articula la xarxa Catlabs per implicar el conjunt del teixit econòmic i social del país en els processos d’innovació.

Mitjançant CatLabs, la Generalitat busca complicitats amb les administracions del món local per impulsar actuacions conjuntes i generar sinergies que promoguin l’emergència i la consolidació de les noves estructures d’innovació oberta i col·laborativa.

Per més informació sobre el Programa Catlabs, podeu consultar aquest enllaç