Innovació

social digital i

col·laborativa

LA XARXA CATLABS ÉS PART DEL PROGRAMA CATLABS, DESPLEGAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CatLabs implica l’articulació d’una xarxa d’innovació digital, social i col·laborativa que inclogui el teixit econòmic i social del país implicat en processos d’innovació sota l’estructura de la quàdruple hèlix (sistema d’R+D+I, empreses, administracions públiques i usuaris de la innovació).

Aquest projecte descansa sobre les estratègies RIS3CAT, que é​s el programa de la Generalitat de Catalunya per abordar la necessitat d’estratègies de recerca, innovació i especialització intel·ligent.

La idea principal darrere la construcció de la xarxa Catlabs és la d’articular un sistema d’innovació social, digital i col·laborativa, per i des del territori, de manera que es puguin desplegar mecanismes sostenibles per crear ecosistemes d’innovació disruptius i catalitzadors del canvi.

Un dels elements clau de la RIS3CAT és l’impuls d’un model d’innovació basat en la quàdruple hèlix. Aquest model implica al conjunt del teixit econòmic i social del país en els processos d’innovació. La irrupció de les TIC i, en particular, d’Internet, està portant a una “democratització de la innovació” i a una obertura dels seus processos (innovació oberta, open innovation). Els models lineals d​’​innovació s’estan veient superats per models sistèmics que permeten incorporar els usuaris des de l’inici del procés d’innovació, fent més eficaç l’impacte de la inversió en R+D+I.

Notícies