El Govern presenta el programa CatLabs a agents que fan innovació a les Terres de l’Ebre

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha presidit aquest matí la sessió de presentació del programa CatLabs, que el Govern va aprovar el novembre passat i que pretén impulsar la innovació social digital a Catalunya i, alhora, articular una xarxa d’agents territorials.

La sessió de treball ha anat a càrrec de Ricard Faura, cap del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, i d’Artur Serra, director adjunt de la Fundació i2cat. Hi han assistit una trentena de representants del món universitari, centres de formació, empreses, administracions locals, espais de coworking i Punt TIC, als quals el Govern ha convidat a interactuar i treballar en xarxa per tal de promoure projectes d’innovació amb impacte social.

Els/les participants, molt actius durant tota la sessió, han mostrat interès per les dinàmiques que el programa preveu per dinamitzar la xarxa; el calendari i propers passos a seguir i el paper dels centres de formació professional. Durant les intervencions s’han posat de manifest alguns dèficits en matèria d’infraestructures i la necessitat de coordinar els projectes del territori. CatLabs ofereix, en aquest sentit, un paraigües que dona cobertura i coordina les diferents iniciatives detectades.

Davant l’apel·lació a la necessitat de comptar amb la participació ciutadana, els representants dels Punt TIC (Smart Centre de Santa Bàrbara i Xarxa de Telecentres de la Ribera d’Ebre) han reivindicat el seu paper en la detecció de necessitats a partir de l’atenció diària als diferents col·lectius de ciutadans/es (joves, gent gran, dones, aturats…)

El motiu principal de la creació d’aquest programa sorgeix del nou paradigma social que permet l’emergència de noves estructures d’innovació oberta i col·laborativa, pel qual s’identifiquen nous llocs de treball i noves formes de generar economia, sempre en conjunció amb la participació ciutadana.

Es tracta d’un programa de llarga durada que busca detectar nous actors i usuaris del sistema català d’innovació; incrementar el nombre de persones que es formen en innovació; promoure la interacció entre universitats, escoles, centres tecnològics, administracions públiques i empreses, i fomentar la internacionalització i consolidació de Catalunya com a referent en matèria d’innovació social digital i col·laborativa.

El plantejament del programa s’articula en dos objectius: en primer lloc, les noves formes d’innovació digital, social i col·laborativa per respondre millor als reptes de l’economia i la societat; i en segon lloc, la participació en el sistema d’innovació, fent especial incidència en els joves i les micropimes.

Més informació